“ถิ่นหลากหลายวัฒนธรรมไทย เลิศล้ำเสื่อกกทอมือ หน่อไม้ฝรั่ง มะม่วงน้ำดอกไม้ขึ้นชื่อ เลื่องลือแหล่งเกษตรกรรม”

 

 

นายชาลี จำปาทอง

 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง
ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028

 

 

นายจันทร์ กรวยสวัสดิ์

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง
ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028

 

 

 

นายบุญเรือง แคนน้ำ

 

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง

ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028

   

 

 

นายนิพนธ์ กรวยสวัสดิ์

 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง
ติดต่อ : โทรศัพท์: 036794028