“ถิ่นหลากหลายวัฒนธรรมไทย เลิศล้ำเสื่อกกทอมือ หน่อไม้ฝรั่ง มะม่วงน้ำดอกไม้ขึ้นชื่อ เลื่องลือแหล่งเกษตรกรรม”

 

นางสาวรัชนี  แคนน้ำ

ตำแหน่ง  นักพัฒนาชุมชน

ติดต่อ 036-794028