“ถิ่นหลากหลายวัฒนธรรมไทย เลิศล้ำเสื่อกกทอมือ หน่อไม้ฝรั่ง มะม่วงน้ำดอกไม้ขึ้นชื่อ เลื่องลือแหล่งเกษตรกรรม”

18. มีนาคม 2562. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง..นำโดย นายกชาลี จำปาทอง  พร้อมข้าราชการพนักงาน.ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

นายกประชุมพนักงาน ด้านการมีส่วนร่วมกับองค์กร ประจำเดือน ตค.61

อ่านเพิ่มเติม...

ดำเนินโครงการรักษาความสะอาด ถนนสายหลัก สายรอง และการคัดแยกขยะในครัวเรือนของตำบลเกาะรัง สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลพบุรี ในวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งระบบอินทรีย์ ดำเนินการเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ อบต.เกาะรัง

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุม ก.จังหวัดลพบุรี ครังที่ 10-2560 วันที่ 24 ตุลาคม 2560  รายละเอียดคลิก...