“ถิ่นหลากหลายวัฒนธรรมไทย เลิศล้ำเสื่อกกทอมือ หน่อไม้ฝรั่ง มะม่วงน้ำดอกไม้ขึ้นชื่อ เลื่องลือแหล่งเกษตรกรรม”

โครงการฟื้นฟูอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการบริหารจัดการขยะ (ต้นแบบ ปี 2562)

อ่านเพิ่มเติม...

18. มีนาคม 2562. องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง..นำโดย นายกชาลี จำปาทอง  พร้อมข้าราชการพนักงาน.ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ณ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

นายกประชุมพนักงาน ด้านการมีส่วนร่วมกับองค์กร ประจำเดือน ตค.61

อ่านเพิ่มเติม...