“ถิ่นหลากหลายวัฒนธรรมไทย เลิศล้ำเสื่อกกทอมือ หน่อไม้ฝรั่ง มะม่วงน้ำดอกไม้ขึ้นชื่อ เลื่องลือแหล่งเกษตรกรรม”

ประชุม ก.จังหวัดลพบุรี ครังที่ 10-2560 วันที่ 24 ตุลาคม 2560  รายละเอียดคลิก...