“ถิ่นหลากหลายวัฒนธรรมไทย เลิศล้ำเสื่อกกทอมือ หน่อไม้ฝรั่ง มะม่วงน้ำดอกไม้ขึ้นชื่อ เลื่องลือแหล่งเกษตรกรรม”

สรุปผการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561             รายละเอียดเอกสารคลิก