“ถิ่นหลากหลายวัฒนธรรมไทย เลิศล้ำเสื่อกกทอมือ หน่อไม้ฝรั่ง มะม่วงน้ำดอกไม้ขึ้นชื่อ เลื่องลือแหล่งเกษตรกรรม”

ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด ลพบุรี (ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 9/2562) รายละเอียดเอกสารคลิก