“ถิ่นหลากหลายวัฒนธรรมไทย เลิศล้ำเสื่อกกทอมือ หน่อไม้ฝรั่ง มะม่วงน้ำดอกไม้ขึ้นชื่อ เลื่องลือแหล่งเกษตรกรรม”

ระเบียบวาระประชุม ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ครั้งที่10/2562 วันที่ 31 ตุลาคม 2562 รายละเอียดคลิก...