“ถิ่นหลากหลายวัฒนธรรมไทย เลิศล้ำเสื่อกกทอมือ หน่อไม้ฝรั่ง มะม่วงน้ำดอกไม้ขึ้นชื่อ เลื่องลือแหล่งเกษตรกรรม”
รูป
องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะรัง
ที่อยู่:
ที่อยู่ 199 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะรัง อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15190
โทรศัพท์:
036794028
การส่งอีเมล ทุกฟิลด์ที่มีเครื่องหมาย * จำเป็นต้องกรอก